Hanki ajantasaiset yhteystiedot asiakashankintaan | Selector

Asiakashankinta – hanki ajantasaiset yhteystiedot uusasiakashankintaan

Suunnitteletko uusasiakashankinnalle kampanjaa tai säännöllistä markkinointiviestintää potentiaalisille uusille asiakkaille? Tunnistatko kannattavat asiakkaat ja niiden profiilit? Uusasiakashankinta on yrityksen kasvun edellytys, mutta uuden asiakkaan hankinta on monesti myös suuri investointi. Varmista B2B-kohderyhmätyökalumme avulla, että kohdennat markkinointitoimenpiteet oikealle yleisölle.

Markkinoinnissa hyvä kohderyhmäsuunnittelu lisää kampanjan tehoa ja vähentää sen kustannuksia. Selectorin B2B kohderyhmätyökalulla luot laadukkaat kohderyhmät haluamaltasi toimialalta. Markkinointirekisterin päivittäminen säännöllisesti on tärkeää, jotta viestisi tavoittaa oikeat henkilöt.

Markkinoivalla yrityksellä on vastuu omasta markkinoinnistaan

Kohderyhmäsuunnittelun tulee olla myös lain ja hyvän markkinointitavan mukaista. Markkinointiviesti tulee aina osoittaa yrityspäättäjälle, jonka vastuualueelle viesti sisältönsä perusteella kuuluu. Markkinoinnissa on aina myös mainittava käytettyjen yhteystietojen osoitelähde. B2B asiakashankinnassa on tärkeää suunnitella viesti huolellisesti. Viestin tulee puhutella vastaanottajaa ja sisältää selkeä toimintaanohjaus. Tavoitteletko yhteydenottoja, käyntejä myymälään tai mahdollisesti tarjouspyyntöjä? 

B2B asiakashankinnan tärkeimmät vaiheet

Markkinoidessasi yritystäsi suoraan päättäjille kannattaa pitää seuraavat seikat mielessä:

  1. Sunnittele kohderyhmä ja viesti huolellisesti
  2. Valitse kanavat, joita hyödynnät markkinoinnissa
  3. Muista punainen lanka - Huolehdi, että asiakkaan kosketuspinnat yritykseesi ovat yhdenmukaiset
  4. Esittele yrityksesi selkeästi ja mainitse kilpailuedut
  5. Varmista, että yhteydenotto yritykseesi on helppoa
  6. Hyödynnä asiakkuudenhallintajärjestelmää - Päivitä markkinointirekisteriä säännöllisesti ja pidä kirjaa myyntijohtolangoista
  7. Huolehdi, että yrityksesi verkkonäkyvyys on kunnosssa, 80% päättäjistä aloittaa ostoprosessin verkosta! 
  8. Varmista paikallinen näkyvyys. Huolehdi myös, että yrityksesi löytyy Googlen karttapalvelusta (Google My Business)