B2B Markkinointi | Selector

B2B Markkinointi

B2B markkinointi eroaa kuluttajille suunnatusta markkinoinnista usein jo pelkän markkinoitavan tuotteen hinnan puolesta. B2B tuotteita ja palveluita markkinoidessa on huomioitava, että ostoprosessi on usein moninkerroin pidempi, kuin kuluttajakaupassa. Onhan kulutustavaralla täysin eri hintalappu, kuin esimerkiksi järjestelmäkehityksellä tai teollisuuslaitteita toimittavan yrityksen tuotteilla. 

Ostoprosessin ollessa pitkä, on tärkeää vakuuttaa päättäjä siitä, että yrityksesi on juuri oman alansa asiantuntija. Vakuuttaminen edellyttää, että yrityksesi löytyy verkosta ja verkkosivuilla on runsaasti tietoa yrityksesi tuotteista ja palveluista sekä toimintatavasta. Yhä useampi päättäjä aloittaa ostoprosessin hakemalla ratkaisuja hakukoneista ja tutustumalla eri palveluntarjoajiin sähköisesti! B2B markkinoinissa yrityksesi verkkosivut ovat tärkeä kosketuspiste asiakkaan ja yrityksesi välillä!

Tunne kohderyhmäsi ja onnistu B2B markkinoinnissa

On monia keinoja varmistua, että tuotteesi ja palvelusi menestyy markkinoilla. Tutkimalla markkinatilannetta säännöllisesti, varmistat, että tarjonta vastaa kysyntää. Suosittelemme, että teet markkinatutkimuksen esimerkiksi kerran vuodessa. Markkinatutkimuksen avulla selvität mm., mikä saa asiakkaat ostamaan, mitkä ovat asiakkaiden tarpeet tai mikä on yrityksen positio tietyllä markkina-alueella. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää mm. markkinointiviestinnässä siten, että viestinnässä tuodaan selvemmin esille, miten yrityksesi tuote tai palvelu ratkaisee asiakkaan ongelman. 

Markkinatutkimuksen lisäksi kannattaa tutkia, miten yrityksesi on onnistunut markkinoinnissa. Lue, miten teet markkinointitutkimuksen ja käytä tutkimustuloksia kohti entistä parempaa markkinointia!

Lataa Kohderyhmätyökalustamme päättäjien yhteystiedot ja aloita tuloksellinen B2B markkinointi jo tänään!