Henkilötietolaki ja B2B-markkinointi | Selector

Henkilötietolaki ja B2B-markkinointi

Henkilötietolaki on henkilötietojen käsittelyn peruslaki, joka säätelee henkilötietojen käsittelyä ja henkilörekisterejä. Sen tarkoituksena on turvata yksityisoikeuden suojaa, kun henkilötietoja käsitellään. Henkilötietolakia sovelletaan henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn sekä muuhun henkilötietojen käsittelyyn silloin, kun henkilötiedot muodostavat henkilörekisterin tai sen osan. Laki koskee niin B2C- kuin B2B-markkinointia.

Henkilötietolain vaatimukset rekisterinpitäjällä

Rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja huolellisesti. Henkilötietojen käsittelyn tulee olla lisäksi asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän kannalta, eli jos rekisterinpitäjä on yritys, kerättävien tietojen tulee olla liiketoiminnan kannalta tarpeellisia tietoja. Rekisterinpitäjän on myös huolehdittava tietojen ajantasaisuudesta.

Rekisterinpitäjän on annettava rekisterissä olevan mahdollisuus tarkastaa hänestä rekisteriin kirjatut tiedot, jos hän haluaa. Henkilörekisterien ylläpitoa ja käyttöä valvoo tietosuojavaltuutettu.

Laadukas asiakasrekisteri kilpailuetuna

Asiakasrekisteristäsi saat tehokkaan työkalun, kun tunnet henkilötietolain. Aluksi pitää luonnollisesti olla selvää, mihin tarkoitukseen keräät asiakasrekisteriä. Rekisterin tietojen tulee tukea yrityksen liiketoimintaa ja olla sen toiminnan kannalta relevantteja.

Rekisteriin ei kannata kerätä ylimääräistä tietoa, vaan keskittyä liiketoiminnan kannalta olennaisiin tietoihin. Mikäli asiakastietoja kerätään yrityksen verkkosivun kautta, on äärimmäisen tärkeää lisätä sinne rekisteriseloste, josta ilmenee mihin ja miten tietoja käytetään. Lisätietoa kannattaa lukea Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

On myös luotava kieltolista ihmisistä, joille markkinointia ei saa kohdistaa. Toisin kuin B2C-kontakteille, B2B-kontakteille saa lähtökohtaisesti lähettää markkinointimateriaalia myös ilman etukäteen pyydettyä lupaa. Myös heille on varattava mahdollisuus kieltää markkinointi. Toisin kuin yleisesti luullaan, rekisterissä olevilla henkilöillä ei ole yleistä oikeutta vaatia tietojensa poistoa rekisteristä.

Huomioithan: Kun henkilö pyytää tietojensa poistoa, kannattaa hänet mieluummin lisätä markkinointikieltolistalle, jolloin hänelle ei vahingossakaan tule enää lähetettyä markkinointimateriaalia. Jos asiakkaan tiedot vain poistetaan listalta, hän saattaa päätyä sinne uudestaan, kun uusia asiakastietoja hankitaan.

Lisää tietoa henkilötietolaista rekisterinpitäjille löytyy Tietosuojavaltuutetun oppaasta sekä Finlexin sivuilta.

Näillä eväin onnea tehokkaampaan markkinointiin! Aloita lataamalla B2B-kohderyhmälista.