Kohderyhmäanalyysi markkinoinnin tueksi | Selector

Kohderyhmäanalyysi varmistaa, että ymmärrät tärkeintä B2B-kohderyhmääsi

Kohderyhmäanalyysi tarkoittaa tietyn asiakassegmentin tai kohderyhmän syvällistä ymmärtämistä - mitkä asiat ovat tärkeitä tietylle kohderyhmälle, millaisia tarpeita heillä on ja miten kohderyhmä hyötyy tarjoamastasi tuotteesta tai palvelusta.

Analyysi kulkee käsi kädessä kohderyhmän määrittelyn eli segmentoinnin kanssa. Segmentoinnilla tarkoitetaan kohderyhmien jakamista sellaisiin ryhmiin, joille markkinointi on liiketoimintasi kannalta järkevää. Kohderyhmäanalyysi taas pureutuu tarkemmin esimerkiksi vain yhteen segmenttiin.

Kohderyhmäanalyysi selvittää mm.

  • Mitä asioita juuri tämä kohderyhmä arvostaa sinun toiminnassasi?
  • Mitkä asiat motivoivat heitä?
  • Millaista hyötyä palvelustasi tai tuotteestasi on juuri heille
  • Minkä asiakkaan ongelman se ratkaisee?
  • Millaisia ostajapersoonia he ovat?

Aloita kohderyhmäsi rakentaminen

Jos sinulla ei ole kerättynä valmista asiakaskantaa tai et ole miettinyt kohderyhmää vielä tarkasti, on hyvä lähteä jostain liikkeelle. Voit aloittaa kohderyhmäsi rakentamisen lataamalla tarvitsemasi kohderyhmän Selector-kohderyhmätyökalulla. Voit valita haluamasi kohderyhmän esimerkiksi yrityksen koon, toimialan, liikevaihdon tai työntekijämäärän mukaan. Saat valmiin listan niistä yrityksistä ja henkilöistä, joita kannattaa lähestyä. Kun olet saanut kerättyä dataa kohderyhmästäsi esimerkiksi markkinointiaktiviteettien myötä, pystyt tekemään tarkemman kohderyhmäanalyysin tästä joukosta ja varmistamaan samalla markkinointiviestintäsi tehokkuuden.

Voit hyödyntää kohderyhmätyökalua myös silloin, kun sinulla on ajan tasalla oleva asiakaskanta ja selkeä käsitys kohderyhmiäsi motivoivista tekijöistä sekä tarkka markkinointiviestinnän suunnitelma. Voit esimerkiksi poimia B2B -kohderyhmän uusasiakashankinnan tueksi ja weedata pois nykyiset asiakkaasi.