Markkinointitutkimus – ymmärrä asiakkaitasi | Selector

Markkinointitutkimus avuksesi B2B-markkinointiin

Markkinointitutkimuksen avulla kerätään ja analysoidaan tietoa esimerkiksi markkinasta, markkinoinnista ja mainonnasta tai yrityksen imagosta. Markkinointitutkimus on siis eri asia kuin markkinatutkimus, joka keskittyy enemmän itse markkinaan. Markkinointitutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään paremmin yrityksen liiketoimintaympäristöä ja asiakasrajapintaa.

Markkinointitutkimusta voi hyödyntää esimerkiksi markkinoinnin ja mainonnan tehokkuuden mittaamiseen, tehokkaimpien markkinointikanavien löytämiseen, uusien markkinointimahdollisuuksien löytämiseen, yrityskuvan parantamiseen, kilpailuedun tutkimiseen ja asiakastyytyväisyystutkimuksiin.

Markkinointitutkimuksen hyödyt B2B-liiketoiminnasssa

Myös B2B-tuotteita ja palveluita myyvän yrityksen on tärkeää tutkia asiakkaidensa tyytyväisyyttä sekä kuunnella kehitystoiveita. Milloin viimeksi varmistit, että tärkeimmät päättäjät tietävät yrityksesi tuotteiden ja palveluiden kirkkaimmat hyödyt? Ovatko tärkeimmät asiakkaasi aidosti tyytyväisiä?

Markkinointitutkimuksen avulla saat kallisarvoista tietoa yrityksesi markkinoista ja markkinointitoimenpiteiden tehosta. Markkinointitutkimuksessa keräät, analysoit ja teet päätöksiä oman yrityksen toimintaympäristöstä ja asiakkaista sekä asiakkaisiin vaikuttavista tekijöistä. Tästä on hyötyä muun muassa markkinoinnin suunnitteluun.

Voit selvittää markkinointitutkimuksen avulla:

  • Onko markkinointisi tehokasta?
  • Saatko kiinni oikeat kohderyhmät?
  • Mitkä ovat tehokkaimmat markkinointikanavat?
  • Mitä uusia markkinointikeinoja kannattaa käyttää?
  • Mikä on yrityksesi imago asiakkaiden keskuudessa?
  • Millainen on kilpailutilanne ja markkinaosuutesi?
  • Miten tyytyväisiä asiakkaasi ovat?

Tee markkinointitutkimus itsemarkkinointitutkimus.png

Hankkimalla kohderyhmäsi päättäjien yhteystiedot, voit tehdä markkinointitutkimuksen tehokkaasti ja nopeasti itse! Valitse haluamasi toimialan yritykset mukaan tutkimukseen ja suunnittele markkinointitutkimus ja kysymykset huolella.

Sähköinen kyselylomake on tehokas tapa suorittaa markkinointitutkimus. Voit hyödyntää eri kyselytyökaluja, kuten Surveymonkey tai Webropol. Sähköisellä kyselylomakkeella tiedonkeruu ja analysointi on helppoa ja nopeaa.

Saat paremmat vastausprosentit, kun teet kysymyksiin vastaamisen helpoksi ja yksiselitteiseksi. Kyselyyn kannattaa sisällyttää muutamia avoimia vastauksia, sillä saat vastausten kautta liiketoiminnan kannalta tärkeää tietoa.

Tutkimus on tärkeää kohdistaa liiketoimintasi kannalta oikealle kohderyhmälle. Selectorin kohderyhmätyökalun avulla lataat tutkimuksen kannalta oleellisen kohderyhmän. Voit rajata kohderyhmää esimerkiksi yrityksen koon, liikevaihdon, toimialan ja henkilömäärän mukaan tai kohdistaa tutkimuksen vaikkapa suoraan markkinointipäättäjille tai hankinnoista vastaaville.