Myynnin johtaminen | Selector

Myynnin johtaminen

Moderni myynnin johtaminen ei ole tiukkaa tilausten ja tarjouskannan tarkkailua. Tehokas myynnin johtaminen vaatii asiakkaan ostoprosessin kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja tarpeisiin vastaamista sekä sisäisesti esimerkiksi myyjien osaamisen kehittämistä. Myös ajan tasalla oleva asiakasrekisteri on tärkeä työkalu myynnin johtamisessa.

Markkinoiden tunteminen on edellytys tulokselliselle tekemiselle. Myynnin johdon tulee tietää mihin suuntaan markkinat ovat menossa ja mitä kullekin asiakasryhmälle tulee tarjota. Myyntimahdollisuuksia tulee arvioida jo strategian suunnitteluvaiheessa.

Tulosten mittaaminen luo perustan toiminnan kehittämiselle. Tavoitteita tulee asettaa ja niiden saavuttamista seurata. Tavoitteita tulee myös arvioida ja päivittää säännöllisesti.

Tehokas myynnin johtaminen ja asiakasrekisteri

Systemaattinen ja analyyttinen myynnin johtaminen edellyttää myös oikeita työkaluja. Ajantasaisella asiakasrekisterillä myynti saadaan kohdistettua tärkeimpiin kohderyhmiin. Lisäksi sisäisesti esimies voi kohdentaa myynnin resurssit oikein, jolloin ajankäyttö on tehokasta.

Aloita tehokas myynnin johtaminen lataamalla itsellesi sopiva B2B-kohderyhmä.