Segmentointi markkinoinnissa | Selector

Segmentointi markkinoinnissa

Segmentointi on yksinkertaisesti selitettynä asiakkaittesi jakamista sellaisiin ryhmiin, joille voidaan markkinoida kohdennetusti. Kaikille asiakkaille ei siis tarjota samanlaista markkinointiviestiä, vaan asiakasryhmät eriytetään eli differoidaan pienemmiksi ryhmiksi.

Kaikille kaikkea ja jokaiselle jotain -ajattelu ei ole enää modernia markkinointia. Segmentointia voidaan tehdä esimerkiksi iän tai asuinpaikan mukaan, mutta myös erilaisiin tarpeisiin, vaikkapa ostotarpeisiin ja -tapoihin jakamalla. Verkkokaupoissa esimerkiksi määritellään usein ostajapersoonat: erilaiset hlöt, jotka ostavat tietyllä tavalla.

Mitä pienemmäksi ja tarkemmaksi segmentit saa seulottua, sitä helpompi on tehdä juuri oikealla tavalla puhuttelevaa markkinointia. Toki markkinointisi pitää myös olla kustannustehokasta eli ryhmät tulee olla järkevän kokoisia.

Voit myös segmentoida asiakkaita tilauskannan mukaan ja tarjota sen mukaisesti eri tuotteita. Joskus segmentoinnissa kannattaa huomioida, missä vaiheessa ostoprosessia potentiaalinen asiakas on?

Valitse houkuttelevin segmentti

Segmentointi on erityisen tärkeää kilpailuille markkinoille saapuvalla uudella tulokkaalla. Markkinointia ei ole ehkä mahdollista tehdä kaikille mahdollisille asiakkaille, vaan rajallinen markkinointibudjetti on suunnattava aluksi tärkeimmälle kohdeyleisölle. Tämä asettaa vaatimuksia hankittujen uusien liidien laadulle. Onnistuneella segmentoinnilla löydetään oma markkinarako, niche, jolle suunnattu markkinointi saadaan konvertoitumaan toteutuneiksi kaupoiksi korkealla prosentilla.

Segmentoinnissa tulee ymmärtää asiakkaan tarpeet ja ostoprosessi sekä huomioida nykyinen kilpailutilanne. Markkinatutkimuksen avulla asiakaskunta jaetaan osiin, joista kiinnostavimmat segmentit valitaan markkinoinnin kohteeksi. Millainen on yrityksen ihanneasiakas ja miten hänet tavoitetaan?

Segmenttien vertailu

Segmentoinnin tuloksia tulee tarkastella ja analysoida. Vastasiko alkuperäinen segmentointi todellisuutta vai kannattaako sitä muokata? Eri segmenteissä saatuja tuloksia kannattaa myös vertailla keskenään. Mikäli markkinoinnin ROI tietyssä segmentissä muita huomattavasti korkeampi, markkinointipanokset kannattaa suunnata sinne. Sama toimii tietysti myös toisinpäin: Mikäli tuloksia ei jossain segmentissä saada, on turha jatkaa pään hakkaamista seinään.

Koska resursseja on aina rajallinen määrä, panostukset on aina suunnattava sinne mistä tulosta saa.

Aloita segmentointi lataamalla itsellesi B2B-kohderyhmä markkinointiasi varten.