Tietosuoja B2B-markkinoinnissa | Selector | Selector

Tietosuoja B2B-markkinoinnissa | Selector

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely B2B-markkinoinnissa

Tietosuoja-asetus säätelee henkilötietojen käsittelyä koko EU ja ETA-alueella. Sen tarkoituksena on turvata yksityisoikeuden suojaa, kun henkilötietoja käsitellään. Tietosuoja-asetusta sovelletaan kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Asetus koskee niin kuluttaja- kuin yritysyhteyshenkilöiden tietoja.

Tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjää

Rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja huolellisesti. Henkilötietojen käsittelyn tulee olla lisäksi asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän kannalta, eli jos rekisterinpitäjä on yritys, kerättävien tietojen tulee olla liiketoiminnan kannalta tarpeellisia tietoja. Rekisterinpitäjän on myös huolehdittava tietojen ajantasaisuudesta. Yritysten pitää pystyä osoittamaan, että se noudattaa tietosuojaperiaatteita myös käytännössä pelkän noudattamisen sijaan. Rekisterinpitäjän on annettava rekisterissä olevalle halutessaan mahdollisuus tarkastaa hänestä rekisteriin kirjatut tiedot selkeässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Henkilötietojen käsittelyä valvoo tietosuojavaltuutettu.

Laadukas asiakasrekisteri kilpailuetuna

Asiakasrekisteristäsi saat tehokkaan työkalun, kun tunnet tietosuojalainsäädännön. Aluksi pitää luonnollisesti olla selvää, mihin tarkoitukseen keräät asiakasrekisteriä. Rekisterin tietojen tulee tukea yrityksen liiketoimintaa ja olla sen toiminnan kannalta relevantteja. Voit hyödyntää rekisteriäsi muun muassa suoramarkkinointiin, kunhan henkilötietojen käsittelylle on olemassa oikeusperuste. Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa voidaan pitää oikeutetun edun toteuttamiseksi suoritettuna. Huomioithan, että viedessäsi Selectorista poimittua tietoa omiin tietojärjestelmiisi, yrityksestäsi tulee rekisterinpitäjä. Muistathan noudattaa rekisterinpitäjän velvollisuuksia ja kunnioittaa rekisteröityjen oikeuksia.

Rekisteriin ei tule kerätä ylimääräistä henkilötietoa, vaan keskittyä liiketoiminnan kannalta olennaisiin tietoihin. Mikäli tietoa kerätään yrityksen verkkosivun kautta, on äärimmäisen tärkeää lisätä sivuille tietosuojaseloste, josta ilmenee mihin ja miten tietoja käytetään. Lisätietoa kannattaa lukea Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

Markkinointi B2B-kontakteille perustuu markkinoitavan tuotteen yhteyteen vastaanottajan työtehtäviin tai vastuualueeseen. Myös yrityksen yhteyshenkilöillä on oikeus vastustaa suoramarkkinointia ja tätä oikeutta on kunnioitettava. Muistathan käyttää oikeaa osoitelähdettä viestinnässäsi.

Lisää tietoa tietosuoja-asetuksesta löytyy Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

Lataa B2B-kohderyhmä

Selectorin kohderyhmätyökalusta lataat liiketoimintasi kannalta oikeat päättäjät sisältävän B2B-kohderyhmälistan, jolle voit kohdistaa B2B-markkinointitoimenpiteitä. Päivitämme listaa säännöllisesti, niin että se säilyy ajantasaisena ja noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tutustu Bisnoden yritystietokannan tietosuojaselosteeseen tästä

Lataa kohderyhmä