Tietosuoja B2B-markkinoinnissa | Selector | Selector

Tietosuoja B2B-markkinoinnissa | Selector

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely B2B-markkinoinnissa

Tietosuoja-asetus säätelee henkilötietojen käsittelyä koko EU ja ETA-alueella. Sen tarkoituksena on turvata rekisteröityjen henkilötietojen suojaa. Tietosuoja-asetusta sovelletaan kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn ja asetus koskee niin kuluttaja- kuin yritysyhteyshenkilöiden tietoja.

Henkilötietojen käsittelylle on aina oltava lainmukainen peruste. Tietosuoja-asetuksen mukaan suoramarkkinointitoimenpiteet voidaan nähdä oikeutetun edun toteuttamiseksi suoritettuna.

Tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjää

Henkilötietojen käsittelyssä on aina noudatettava tietosuojalainsäädäntöä ja sen mukaisia tietosuojaperiaatteita. Henkilötietojen käsittelyn tulee olla lakiperusteista. Tämä tarkoittaa, että Rekisterinpitäjällä on lakiin perustuva syy henkilötietojen käsittelylle. Tietosuojaperiaatteiden mukaan Rekisterinpitäjällä on velvollisuus huolehtia tietojen ajantasaisuudesta. Epätarkat ja virheelliset henkilötiedot tulee poistaa tai ne on oikaistava viipymättä.

Yrityksen tulee pystyä osoittamaan, että se noudattaa tietosuojalainsäädäntöä (osoitusvelvollisuus). Osoitusvelvollisuus on keskeisempiä periaatteita tietosuoja-asetuksessa. Pelkkä lainsäädännön vaatimusten toteuttamisen arviointi ei enää riitä, vaan periaatteen tarkoituksena on näyttää, miten Rekisterinpitäjä toteuttaa ja kunnioittaa henkilötietojen käsittelyn kohteena olevien eli rekisteröityjen tietosuojaa (henkilötietojen suoja). Rekisterinpitäjän on hyvä muistaa, että osoitusvelvollisuuden toteuttaminen lisää luottamusta Rekisterinpitäjän toimintaa kohtaan.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus myös toteuttaa rekisteröityjen oikeuksia. Rekisterinpitäjän on esimerkiksi annettava rekisterissä olevalle halutessaan mahdollisuus tarkastaa hänestä rekisteriin kirjatut tiedot selkeässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Henkilötietojen käsittelyä valvoo tietosuojavaltuutettu.

Laadukas asiakasrekisteri kilpailuetuna

Asiakasrekisteristäsi saat tehokkaan työkalun, kun tunnet tietosuojalainsäädännön. Aluksi pitää luonnollisesti olla selvää, mihin tarkoitukseen keräät asiakasrekisteriä. Rekisterin tietojen tulee tukea yrityksen liiketoimintaa ja olla sen toiminnan kannalta relevantteja ja lainmukaisia. Voit hyödyntää rekisteriäsi muun muassa suoramarkkinointiin, kunhan henkilötietojen käsittelylle on olemassa oikeusperuste. Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa voidaan pitää oikeutetun edun toteuttamiseksi suoritettuna. Huomioithan, että viedessäsi Selectorista poimittua tietoa omiin tietojärjestelmiisi, yrityksestäsi tulee rekisterinpitäjä. Muistathan noudattaa rekisterinpitäjän velvollisuuksia ja kunnioittaa rekisteröityjen oikeuksia.

Rekisteriin ei tule kerätä ylimääräistä henkilötietoa, vaan keskittyä liiketoiminnan kannalta olennaisiin tietoihin. Mikäli tietoa kerätään yrityksen verkkosivun kautta, on äärimmäisen tärkeää lisätä sivuille tietosuojaseloste, josta ilmenee mihin ja miten tietoja käytetään. Lisätietoa kannattaa lukea Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

Markkinointi B2B-kontakteille perustuu markkinoitavan tuotteen yhteyteen vastaanottajan työtehtäviin tai vastuualueeseen. Myös yrityksen yhteyshenkilöillä on oikeus vastustaa suoramarkkinointia ja tätä oikeutta on kunnioitettava. Muistathan käyttää oikeaa osoitelähdettä viestinnässäsi.

Lisää tietoa tietosuoja-asetuksesta löytyy Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

Tutustu Bisnoden yritystietokannan tietosuojaselosteeseen tästä.

Lataa B2B-kohderyhmä

Selectorin kohderyhmätyökalusta lataat liiketoimintasi kannalta oikeat päättäjät sisältävän B2B-kohderyhmälistan, jolle voit kohdistaa B2B-markkinointitoimenpiteitä. Päivitämme listaa säännöllisesti, niin että se säilyy ajantasaisena ja noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Miten osoitelähde merkitään?

Markkinoinnissa on aina mainittava käytettyjen yhteystietojen osoitelähde.

Kun asiakas käyttää suoramarkkinoinnissaan Bisnoden yritystietokannasta poimittuja yhteystietoja, osoitelähde tulee mainita seuraavalla tavalla:

Osoitelähde: Bisnoden yritystietokanta, Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI

Bisnodea ei kuitenkaan ole lupa mainita osoitelähteenä, jos yhteystietojen poiminnasta on kulunut yli 2 kuukautta. Jos samassa postituksessa tai muussa markkinointitoimessa käytetään useita eri osoitelähteitä, on ne merkittävä erikseen jokaiseen markkinointiviestiin yksilöivästi.